مشاهده ی جرم و مرکز جرم طبقات

مشاهده ی جرم و مرکز جرم طبقات

برای مشاهده ی جرم و مرکز جرم هر طبقه می توانید از مسیر زیر می توانید اقدام کنید:

Display>show table>Model>Strucure data>mass summary>mass summary by diaphragm

۴۶۸×۶۰ content ad

درباره نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | مهندس محاسب و طراح | مدرس دوره های تخصصی Etabs و SAP2000 | شماره تماس مستقیم : 09382904800 |

مطالب مرتبط: