خطوط شبکه ی غیر متعامد

چگونه خطوط شبکه غیر متعامد را اعمال کنم؟
پاسخ: برای ترسیم خطوط شبکه ی غیر متغامد از منوی Draw و سپس raw Grid را انتخاب کنید.

 

 

 

جهت ویرایش خطوط شبکه، می توانید در صفحه راست کلیک کنید و سپس Edite Grid Data را انتخاب کنید

 

برای افزودن آکس، می بایست ستون یا گره را انتخاب کنید و سپس مطابق تصویر اقدام کنیم:

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: