طبقه نرم
 • انواع نامنظمی

  با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست ...

  با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست. بنابراين رعايت تقارن و تناسبات هندسی در سازه و معماري، می تواند از بسياري از آسيب هاي لرزه اي ...

  ادامه مطلب
 • نامنظمی مقاومت جانبی

  نامنظمی مقاومت جانبی چطور کنترل میشود؟ طبقه نرم : مطابق بند 6-7-1-8-1-2 - ب مبحث ششم طبقه نرم به طبقه ای ...

  نامنظمی مقاومت جانبی چطور کنترل میشود؟ طبقه نرم : مطابق بند 6-7-1-8-1-2 - ب مبحث ششم طبقه نرم به طبقه ای گفته می شود که سختی جانبی در طبقه ی مذکور از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود کمتر باشد . همچنین ...

  ادامه مطلب