میان قاب
  • تعریف میانقاب 

    تعریف میانقاب   میانقاب که از واژه Infilled Frame برگرفته شده است ، به واقع پرکننده تمامی و یا بخشی ...

    تعریف میانقاب   میانقاب که از واژه Infilled Frame برگرفته شده است ، به واقع پرکننده تمامی و یا بخشی از درون قاب با دیوارهایی از مصالحی نظیر آجر، بتن، بلوک، پانل‏های گچی و ... می باشد، به زبانی عا ...

    ادامه مطلب