نحوه وارد کردن مقدار خیز منفی (پیش خیز) در Etabs

در برخی مواقع در تیر های بلند شاهد آن هستیم که تیر طراحی شده به جهت خیز پاسخگو نمی باشد، اغلب مهندسین با افزایش عمق تیر سعی در برآوردن و verify کردن تیر هستند ولی یک راه موثر و هوشمندانه اعمال خیز منفی به تیر می باشد، هرچند که پیش خیز کردن تیر ها نیز هزینه بر هستند ولی می توان با یک محاسبه ساده تصمیم درست را در این خصوص اتخاذ کرد.

پیش تر مطلبی در خصوص پیش خیز کردن تیرهای فولادی در سایت قرار داده شده است که می توانید جهت آشنایی با روش های اعمال خیز منفی به تیرها فولادی به آن مراجعه کنید:

 

خیز منفی (پیش خیز تیر ها)

 

 

در نرم افزار Etabs نیز این امکان وجود دارد تا میزان پیش خیز را به هر یک از اعضا اختصاص دهید

برای این کار ابتدا عضو را انتخاب کرده و سپس از منوی Design و بعد View/Revise Overwrite و سپس در پنجره ی ظاهر شده در قسمت ۱۶٫ Specified camber  می توانید میزان خیز منفی را اعمال کنید.

 

بند ۱۰-۲-۱۰-۱ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

ملاحظات پیش خیز
اگر برای بعضی از اعضای خمشی، پیش خیز به خصوصی لازم است تا در هنگام بارگذاری به شکل مورد نیاز و در ارتباط با اعضای دیگر درآیند، باید اندازه، جهت و موقعیت پیش خیز در مدارک طرح و محاسبه و نیز در نقشه های سازهای به روشنی مشخص شود.
در خرپاهای با دهانه بیش از ۱۲متر، لازم است به اندازه تغییرشکل بار مرده، پیش خیز داده شود. در شاهتیرهای مربوط به جراثقال با دهانۀ بزرگتر از ۱۲متر باید پیشخیزی در حدود تغییرشکل ناشی از بار مرده به اضافه ۰٫۵ 
بار زنده، پیشبینی شود

تیرها و خرپاهایی که خیز معینی برای آنها قید نشده باشد، باید در کارخانه طوری ساخته شوند که به هرحال پس از نصب، تغییرشکل روبه بالا )پیش خیز( داشته باشند

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: