نقشه های اجرایی وال پست مطابق با پیوست ۲۸۰۰

نقشه های اجرایی وال پست مطابق با پیوست ۲۸۰۰
 • مهار دیوار پیرامونی غیر سازه ای – بلوک AAC
 • مهار دیوار غیر سازه ای – قاب بتنی – اتصال کشویی
 • مهار دیوار غیر سازه ای – قاب بتنی – با بست ارتجاعی
  مهار دیوار غیر سازه ای – قاب فولادی – با بست ارتجاعی
 • جزئیات اجرایی ( دیتیل )نصب فریم فلزی برای بازشو (نعل درگاه)
 • نصب فریم فلزی در و پنجره داخل دیوار بلوک ACC
 • نحوه اتصال دیوار های جدا کننده (تیغه ها ) به سقف تیرچه بلوک
  دیوار جداکننده داخلی در امتداد تیرچه بتنی یا فولادی بین دو تیرچه و همچنین عمود در تیرچه ها
 • جزئیات اجرایی ( دیتیل ) دیوارهای جداکننده کار شده با بلوک ACC
 • مهار دیوارپیرامونی غیر سازه ای با بلوک سیمانی
 • مهار دیوارپیرامونی غیر سازه ای با بلوک سفالی
 • مهار دیوار غیر سازه ای – میلگرد بستر
 • میلگرد بستر خرپایی
 • میلگرد بستر پلکانی
  مهار دیوار غیر سازه ای با مش الیاف کربن یا شیشه
 • اتصال دیوار میانقاب غیرسازه ای به قاب بتنی – میلگرد بستر – وال پست افقی

دیتیل های اجرایی وال پست نقشه های اجرایی

 •  جزئیات اجرایی وال پست و مهار دیوارهای غیر سازه ای
 •  wallpost Drawing [Etabs-SAP.ir].zip
 •  ۱۸٫۳ مگابایت
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: