ضوابط پل های تیر و دال

در سیستم تیر و دال، تیرهای بتنی در فواصل معینی از یکدیگر قرار گرفته، دال بتنی بر روی آن اجرا می‌شود. حداکثر دهانه مرسوم و بهینه در این سیستم در حدود ۲۵ متر است

مقطع عرضی عرشه متشکل از تیرهای بتنی (پیش ساخته، پیش تنیده) و دال بتنی درجا

عمق عرشه متشکل از تیرهای بتنی (ضخامت دال بتنی + ارتفاع تیرهای پیش‌ساخته) بر اساس بند ۲٫۵٫۲٫۶٫۳ آشتو استفاده می‌شود.

جدول تعیین عمق عرشه متشکل از تیرهای بتنی

ضخامت دال بتنی (t1) در حدود ۲۰-۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته می‌شود.

برای تعیین فاصله محور به محور تیرهای بتنی از رابطه زیر استفاده می‌شود:

S<1.5D

طول کنسول‌های کناری (L1) و (L2) برابر است با:

**بازنشر مطالب فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: