بار های استاتیکی وارد بر سازه

بار های استاتیکی وارد بر سازه

نوع حالت بارگذاری استاتیکی در Etabs شامل:

((جدول بارهای وارده برسازه و نوع آن‌ها))

نام بار وارده(LOAD) نوع بار (TYPE)
بار مرده (وزن سازه: تیر، ستون، بادبند، دال، دیوار) DEAD DEAD
بار زنده LIVE LIVE
بار زنده کاهش یافته ( ۱ ) RL REDUCE LIVE
بار زنده معادل تیغه‌ها LQ LQ
بار اصلاح جرم طبقات_(بار اضافی برای دیوارهای طبقه بام) MASS OTHER
بار زلزله در جهات (بدون برون مرکزیت اتفاقی) EX/ EY QUAKE
بار زلزله در جهات با برون مرکزیت اتفاقی مثبت (۰٫۰۵) EPX/ EPY QUAKE
بار زلزله در جهات با برون مرکزیت اتفاقی منفی (۰٫۰۵) ENX/ ENY QUAKE
بار مرده اضافی.این بار تنها در سازه‌های با سقف کامپوزیت تعریف می‌شود Supper Dead Load SUPPER DEAD
باد در جهت مثبتX WXP/ WYP WXP
باد در جهت منفیX. WXN/ WYN WXN
بار حرارتی TEMP TEMP
فشار خاک (پارامترهای موردنیاز را با توجه به نوع خاک به دست می‌آوریم) H H

۱ – در این حالت می‌توان ضریب کاهش سربار را اعمال کرد: REDUCE LIVE

 

برای تنظیم ضریب کاهش باید دستور زیر را اجرا کرد

Option – Prefences – Live Load Reduction

پس از انتخاب گزینه مورد تأکید بر روی DEFINE کلیک کرده و ضرایب مربوط به کاهش سربار را به برنامه وارد می‌کنیم. این ضرایب بستگی به سطح بارگیر دارد. در مبحث ۶ این ضرایب تنها بر اساس رابطه ۱-۳-۶ و مستقل از نسبت بار مرده به زنده محاسبه می‌شود.در قسمت نسبت بار مرده به زنده ۲ ضریب بار اعمال می‌کنیم(۰٫۱ و ۱۰).

REDUCTION FACTOR ( کاهش سربار ) TRIB AREA( سطح بارگیر )
۱ ۱۸
۰٫۹ ۲۵
۰٫۸ ۳۶
۰٫۷۳ ۴۹
۰٫۶۷۵ ۶۴
۰٫۶۳ ۸۱
۰٫۶ ۱۰۰
۰٫۵۷ ۱۲۱
۰٫۵۵ ۱۴۴
۰٫۵۳ ۱۶۸
۰٫۵۱ ۱۹۶
۰٫۵ ۲۲۵

اعداد را یکبار برای DL/LL RATIO = 0.1 و یکبار برای DL/LL RATIO = 10 انجام می‌دهیم(با کلیک بر روی ADD CURVE)

پس از اعمال ضرایب بر روی Ok کلیک کرده و در صفحه موردنظرApply To All Forces/Component’s را انتخاب می‌کنیم.

برای اعمال کاهش سربار به ستون‌ها ابتدا ستون‌های موردنظر که شامل کاهش سربار می‌شوند را انتخاب کرده ( با ترسیم کادر از چپ به راست دور آن‌ها ) و سپس دستور Design > Concrete Frame Design > View/Revise Over …..  را اجرا و در قسمت live load redactions ضریب ماهش سربار موردنظر را وارد می‌کنیم .

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: