بار های استاتیکی وارد بر سازه

بار های استاتیکی وارد بر سازه

نوع حالت بارگذاری استاتیکی در Etabs شامل:

((جدول بارهای وارده برسازه و نوع آن‌ها))

نام بار وارده(LOAD)نوع بار (TYPE)
بار مرده (وزن سازه: تیر، ستون، بادبند، دال، دیوار)DEADDEAD
بار زندهLIVELIVE
بار زنده کاهش یافته ( ۱ )RLREDUCE LIVE
بار زنده معادل تیغه‌هاLQLQ
بار اصلاح جرم طبقات_(بار اضافی برای دیوارهای طبقه بام)MASSOTHER
بار زلزله در جهات (بدون برون مرکزیت اتفاقی)EX/ EYQUAKE
بار زلزله در جهات با برون مرکزیت اتفاقی مثبت (۰٫۰۵)EPX/ EPYQUAKE
بار زلزله در جهات با برون مرکزیت اتفاقی منفی (۰٫۰۵)ENX/ ENYQUAKE
بار مرده اضافی.این بار تنها در سازه‌های با سقف کامپوزیت تعریف می‌شودSupper Dead LoadSUPPER DEAD
باد در جهت مثبتXWXP/ WYPWXP
باد در جهت منفیX.WXN/ WYNWXN
بار حرارتیTEMPTEMP
فشار خاک (پارامترهای موردنیاز را با توجه به نوع خاک به دست می‌آوریم)HH

۱ – در این حالت می‌توان ضریب کاهش سربار را اعمال کرد: REDUCE LIVE

 

برای تنظیم ضریب کاهش باید دستور زیر را اجرا کرد

Option – Prefences – Live Load Reduction

پس از انتخاب گزینه مورد تأکید بر روی DEFINE کلیک کرده و ضرایب مربوط به کاهش سربار را به برنامه وارد می‌کنیم. این ضرایب بستگی به سطح بارگیر دارد. در مبحث ۶ این ضرایب تنها بر اساس رابطه ۱-۳-۶ و مستقل از نسبت بار مرده به زنده محاسبه می‌شود.در قسمت نسبت بار مرده به زنده ۲ ضریب بار اعمال می‌کنیم(۰٫۱ و ۱۰).

REDUCTION FACTOR ( کاهش سربار )TRIB AREA( سطح بارگیر )
۱۱۸
۰٫۹۲۵
۰٫۸۳۶
۰٫۷۳۴۹
۰٫۶۷۵۶۴
۰٫۶۳۸۱
۰٫۶۱۰۰
۰٫۵۷۱۲۱
۰٫۵۵۱۴۴
۰٫۵۳۱۶۸
۰٫۵۱۱۹۶
۰٫۵۲۲۵

اعداد را یکبار برای DL/LL RATIO = 0.1 و یکبار برای DL/LL RATIO = 10 انجام می‌دهیم(با کلیک بر روی ADD CURVE)

پس از اعمال ضرایب بر روی Ok کلیک کرده و در صفحه موردنظرApply To All Forces/Component’s را انتخاب می‌کنیم.

برای اعمال کاهش سربار به ستون‌ها ابتدا ستون‌های موردنظر که شامل کاهش سربار می‌شوند را انتخاب کرده ( با ترسیم کادر از چپ به راست دور آن‌ها ) و سپس دستور Design > Concrete Frame Design > View/Revise Over …..  را اجرا و در قسمت live load redactions ضریب ماهش سربار موردنظر را وارد می‌کنیم .

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: