محاسبه حجم ، مرکز ثقل ، ممان اینرسی در اتوکد

محاسبه حجم ، مرکز ثقل ، ممان اینرسی در اتوکد

پیدا کردن حجم ، مرکز ثقل ، ممان اینرسی

این گزینه برای رشته های عمران و مکانیک بسیار پر کاربرد است .

ابتدا جسم مورد نظر را به صورت solid (توپر) تولید کنید(مانند فرمان box ) و سپس از منوی tool>Inquiry>Region mass properties را اجرا کرده و جسم مورد نظر را انتخاب می کنید.
در پنجره باز شده مشخصات کامل را خواهید دید.
و در خط بعدی سوال می شود آیا آنالیز بر روی فایل ارائه شود یا خیر .

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: