آموزش مهاربند BRB (کمانش تاب) در Etabs

آموزش مهاربند BRB (کمانش تاب) در Etabs

 

آموزش طراحی ساختمان با مهاربند کمانش تاب BRB در Etabs همراه با نمونه نقشه های سازه

مبانی اصلی عملکرد این نوع مهاربند (که در کشور ژاپن از آن به عنوان نوعی میراگر استفاده میشود)، جلوگیری از وقوع کمانش هسته فولادی به منظور امکان وقوع پدیده تسلیم فشاری در آن و در نتیجه امکان جذب انرژی در این عضو از سازه می باشد. در نتیجه در این سیستم وظیفه جاری شدن و تامین شکلپذیری بر عهده هسته فولادی مهاربند و وظیفه مقابله در برابر کمانش به عهده غلاف پیرامونی واگذار شده است.
این در حالیست که در مهاربندهای متداول، هر دو این وظایف بر عهده خود مهاربند است. این نوع از مهاربندها را در کلیه سازههایی که امکان نصب مهاربند در آنها وجود دارد، میتوان به کاربرد. با توجه به تنوعی که در نحوه اتصال این نوع مهاربندها وجود دارد (جوشی، پیچی، وصلهای و مفصلی)، امکان استفاده از این نوع مهاربندها در طراحی و یا مقاومسازی کلیه سازههای صنعتی، پلها و ساختمانها وجود دارد.

نرم افزار ETABS از ویرایش ۲۰۱۳به بعد، مقطع المان مهاربند کمانش تاب را به صورت پیش فرض جهت مدلسازی به صورت خودکار دارد. این مقطع را میتوانید از طریق دستور اضافه نمودن و یا وارد نمودن مقطع به نرم افزار در بخش تعریف مقاطع و انتخاب Buckling Restrained Brace انجام دهید. اما اعمال پارامترهای آن نیاز به دانش مهندسی بیشتری در زمینه مهاربندهای کمانش تاب دارد و لذا مطالبی که در این جزوه ارائه شده است، با فرض استفاده از مقطع عادی مهاربندی است.

 

بررسی آزمایشگاهی و تحلیل مهاربندهای BRB (کمانش تاب)

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: