استاندارد ملی طراحی سقف عرشه فولادی

استاندارد ملی طراحی سقف عرشه فولادی

استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۹۷۳ چاپ ۹۶

در زمینه ی طرح و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی ( متال دک)

 

Composite STEEL DECK STANDARD [ Etabs-SAP.ir ]

 

فهرست استاندارد:

دامنه ی کاربرد سقف های عرشه فولادی

مراجع الزامی سقف های عرشه فولادی

استاندارد مصالح در سقف های عرشه فولادی

اجزای الحاقی سقف های عرشه فولادی

استاندارد جوشکاری در سقف های عرشه فولادی

استاندارد بتن ریزی در سقف های عرشه فولادی

جدول ضخامت دال سقف های عرشه فولادی

الگوهای بارگزاری در سقف های عرشه فولادی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: