اتصالات از پیش تایید شده

اتصالات از پیش تایید شده

ضوابط طراحی در مورد این نوع اتصالات به گونه ای مقرر شده است که این اطمینان حاصل گردد، اجزای مختلف اتصال قدرت کافی را دارند تا تغییر شکل غیرارتجاعی اتصال توسط جاری شدن تیر به دست آید.

از این نوع اتصالات در سیستم های قاب خمشی ویژه و قاب خمشی متوسط استفاده میشود از این اتصالات درمبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان به عنوان اتصالات از پیش تایید شده یاد شده است، که از جمله این اتصالات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد

اتصالات گیردار از پیش تایید شده را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود:
۱- اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS).
۲- اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP).
۳- اتصال فلنجی چهار پیچی یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP).
۴- اتصال پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری (BFP).
۵- اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری (WFP).
۶- اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی (WUF-W).
۷- اتصال کایزر پیچی با براکت (KBB).
۸- اتصال کان‌ایکس‌ال (ConXtech ConXL).
۹- اتصال با ورق کناری (SidePlate).
تمام اتصالات فوق به غیر اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری (ردیف ۵) را می‌توان در قاب‌هاب خمشی با شکل‌پذیری متوسط و ویژه مورد استفاده قرار داد. برخی ملاحظات این اتصالات بصورت زیر است:
– در صورتی که قاب خمشی ویژه داشته باشید، استفاده از اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری (WFP) مجاز نیست.
– استفاده از اتصال کان‌ایکس‌ال (ConXtech ConXL) و اتصال کایزر پیچی با براکت (KBB) و اتصال با ورق کناری (SidePlate) دارای حق مالکیت معنوی (Copyright) بوده و دارای حق ثبت اختراع (patent rights) است.
– استفاده از اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری (WFP) به سبب ابعاد زیادی که برای ورق‌های روسری و زیرسری ایجاد می‌شود، معمولا اجرایی نیست.
– در استفاده از اتصال فلنجی چهار پیچی یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP) و همچنین اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) بایستی دقت نمود. ورق‌های فلنج مورد استفاده در این اتصالات ممکن است در معماری و کف سازی نمایان شود. به ملاحظات معماری و جزئیات کفسازی باید دقت شود. همچنین عدم جف و جور شدن ورق‌ها روی هم یکی از مشکلات اجرایی این اتصالات است که نیاز به دقت بالا در اجرا دارد.
– اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) می‌تواند اتصال مناسبی باشد ولی باید به مشکلات اجرایی آن برای نصب تیر بین ستون دقت نمود. به سبب اتصال مستقیم تیر به ستون، طول تیر بین دو ستون بایستی در نهایت دقت ساخته شود در غیر اینصورت جوش شیاری اتصال بال تیر به ستون ممکن نیست.
– یکی از بهترین اتصالات گیردار را می‌توان اتصال پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیر سری (BFP) دانست. وجود گپ بین تیر و ستون (حدود ۱٫۵ تا ۲ سانتیمتر) سبب راحتی در اجرای این اتصال می‌شود.

اتصالات از پیش تایید شده (Prequalified Connections) بایستی مطابق الزامات مبحث دهم و الگوریتم‌های داده شده توسط AISC358 طراحی شوند. کنترل‌های مربوط به ضخامت ورق‌ها و یا تعداد پیچ‌ها بسته به مقطع و طول تیر تعیین و طراحی صورت می‌گیرد. اما قبلا این اتصالات در آزمایشگاه‌های سازه بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته و رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر توسط آنها تضمین شده است. ولی طراحی آنها بایستی مطابق با الزاماتی که در AISC358 گفته شده باید انجام شود. مثلا برای اتصال مستقیم WUF-W طراح نمی‌تواند از وجود سوراخ دسترسی داده شده در آیین‌نامه برای این اتصال صرف نظر نماید یا مثلا طراح نمی‌تواند به سلیقه خود یک سخت کننده روی بال تیر در کنج اتصال بال تیر به ستون استفاده نماید.
AISC358-10:
The connections contained in this Standard are prequalified to meet the requirements in the AISC Seismic Provisions only when designed and constructed in accordance with the requirements of this Standard.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: