تعیین سرعت حرکت کامیون روی پل

تعیین سرعت حرکت کامیون روی پل

برای مشخص کردن سرعت حرکت کامیون روی پل می بایست در تعریف Load pattern ها یک بار از نوع Bridge Live تعریف نمایید.

سپس روی گزینه ی Modify Bridge Live Load کلیک کرده و در پنجره ی ظاهر شده، نوع وسیله ی نقلیه و خط عبوری Lane را انتخاب کرده و سپس زمان حرکت را در قسمت پایین پنجره وارد کنید.

با مشخص بودن طول پل و زمان عبوری، سرعت وسیله ی مذکور تعیین می شود.

تعیین سرعت بارگذاری وسایل نقلیه روی پل در تحلیل Moving Load
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: