استفاده از اتصالات از پیش تایید شده

استفاده از اتصالات از پیش تایید شده

اتصالات از پیش تایید شده (Prequalified Connections) بایستی مطابق الزامات مبحث دهم و الگوریتم‌های داده شده توسط AISC358 طراحی شوند. کنترل‌های مربوط به ضخامت ورق‌ها و یا تعداد پیچ‌ها بسته به مقطع و طول تیر تعیین و طراحی صورت می‌گیرد. اما قبلا این اتصالات در آزمایشگاه‌های سازه بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته و رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر توسط آنها تضمین شده است. ولی طراحی آنها بایستی مطابق با الزاماتی که در AISC358 گفته شده باید انجام شود. مثلا برای اتصال مستقیم WUF-W طراح نمی‌تواند از وجود سوراخ دسترسی داده شده در آیین‌نامه برای این اتصال صرف نظر نماید یا مثلا طراح نمی‌تواند به سلیقه خود یک سخت کننده روی بال تیر در کنج اتصال بال تیر به ستون استفاده نماید.

AISC358-10:
The connections contained in this Standard are prequalified to meet the requirements in the AISC Seismic Provisions only when designed and constructed in accordance with the requirements of this Standard.

 

@AlirezaeiChannel

 

 

آیین نامه AISC-358 طراحی لرزه ای اتصالات فولادی از پیش تایید شده

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: