مفصل پلاستیک Auto و دستی

مفصل پلاستیک Auto و دستی

مفاصل پلاستیک در برنامه Sap به دو صورت تعریف میشود :
۱- مفاصل به صورت Auto
۲- مفاصل به صورت دستی
دقت داشته باشید که تفاوت این دو نوع مفصل در این است که پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در مفصل به صورت Auto به صورت اتوماتیک با توجه به جداولی که برنامه از ایین نامه Fma356 در حافظه خود دارد استخراج میگردد اما در حالت دستی شما باید پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش را تعریف کنید
در فولاد تعریف کردن پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش کار سختی نیست
ولی در بتن چون پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش به نیروی محوری و برش تیر و ستون وابسته است بسیار کار مشکلی خواهد بود به همین دلیل استفاده از مفاصل Auto در بتن توصیه میشود.استفاده از مفاصل Auto محدودیتهایی دارد یکی از این محدودیتها مقطع عضو است یعنی شما به هر مقطعی نمیتوانید مفصل Auto را اختصاص دهید
مقاطع مجاز را میتوانید در Help برنامه ببینید

 

رفتار متریال غیرخطی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: