جداول طراحی مهاربند (بادبند)

جداول طراحی مهاربند (بادبند)

طراحی اتصالات مهاربندها همواره یکی از مراحل مهم در طراحی می باشد، هرچند می توان از نرم افزار Etabs مقطع مهاربند را استخراج کرد ولی میزان طول جوش صفحه گاست پلیت به تیر و ستون و همچنین طول جوش مهاربند به ورق گاست پلیت ، ضخامت گاست پلیت و … همگی تابعی از شرایط سازه ( دهانه ، ارتفاع طبقه و المان مهاربند) هستند.

جداولی که به پیوست برای دانلود قرار داده می شود توسط شهرداری شیراز تهیه شده است و جهت طراحی سریع و دقیق مهاربند ها بسیار کاربردی است و از همه مهمتر آنکه هندسه مهاربند نیز در این جداول مشخص است.

به زودی فیلمی آموزشی از نحوه ترسیم مهاربند در اتوکد منتشر خواهم کرد.

 

نمونه ای از این جداول را در زیر می توانید مشاهده کنید:

Bracing connection Table [Etabs-SAP.ir]

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: