آموزش تحلیل دکل مهاری مخابراتی توسط نرم افزار SAP2000

آموزش تحلیل دکل مهاری مخابراتی توسط نرم افزار SAP2000

در این فایل آموزشی، به صورت تصویری نحوه ی مدلسازی، بارگذاری و تحلیل یک دکل مهاری مخابراتی آموزش داده می شود.

 

  •  تهیه کننده: مهندس علیرضا خویه – کارشناس ارشد مهندسی عمران – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  •  آموزش تحلیل دکل مهاری مخابراتی توسط نرم افزار SAP2000.zip
  •  ۲٫۵ مگابایت
  • تعداد صفحات:۲۰
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: