تشریح گزینه ی Mass Source

تشریح گزینه ی Mass Source

با استفاده از مسیر Define menu > Mass Source امکان دسترسی به گزینه‌های مختلف منبع جرم را خواهید داشت. این گزینه برای تعیین میزان جرم مورد نظر طراحی برای استفاده در تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جرم مورد استفاده شده را می‌توان به شکل‌های مختلفی تعیین نمود. رایج‌ترین این روش‌ها استفاده از بارهای وارده بر سازه است که در تحلیل‌های متداول برای طراحی یک سازه استفاده می‌شود.
گزینه Element Self Mass: در صورت تیک خورد جرم المان‌های مدلسازی شده را در تعیین جرم سازه منظور می‌کند. توجه کنید تیک زدن این گزینه در حالتی که از مسیر Define menu > Load Patterns مقدار Self-Weight Multiplier را برای بار مرده عدد یک داده باشید و از روی بارهای وارده هم بخواهید جرم را تعیین کنید، درست نیست جرم المان‌های مدلسازی شده دوبار محاسبه می‌شود. برنامه از ضرب جرم مصالح اختصاص داده شده به مصالح المان‌ها در حجم آنها مقدار جرم آنها را محاسبه می‌کند.
گزینه Additional Mass: استفاده از این گزینه سبب در نظر گرفتن جرم‌های اضافی در منبع جرم می‌شود. شما می‌توانید به المان‌های نقطه‌ای، خطی و سطحی جرم اختصاص دهید (در بیشتر حالات به آنها وزن و بار از جنس kg یا ton اعمال می‌کنیم). این جرم‌ها معمولا در تحلیل‌های دینامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در طراحی سازه‌ها خیلی استفاده نمی‌شوند.
گزینه Specified Loads Patterns: پرکاربرد ترین گزینه این پنجره است و وقتی تیک آن زده می‌شود بارهای قائم رو به پایین به عنوان جرم در نظر گرفته شده و از تقسیم این بارهای بر g مقدار جرم بدست می‌آید. اگر باری رو به بالا اعمال شده باشد، مقدار آن در جرم صفر در نظر گرفته می‌شود. مثلا می‌توانید ۱۰۰% بارهای مرده و ۲۰% بارهای زنده را به عنوان منبع جرم سازه تعریف نمایید. در بخش Multiplier می‌توان ضریب هر نوع باری که قرار است به عنوان منبع جرم معرفی شود را وارد نمایید.
گزینه Adjust Diaphragm lateral Mass to Move Mass Centroid: با استفاده از این گزینه می‌توان مکان مرکز جرم را به صورت درصدی از بعد دیافراگم جابجا نمود.
گزینه Include Lateral Mass: در صورت تیک خوردن این گزینه جرم‌های انتقالی در جهت X و Y و جرم‌های دورانی حول محور Z در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا این تیک بایستی زده شود.
گزینه Include Vertical Mass: در صورت تیک خوردن این گزینه جرم‌های انتقالی در جهت Z و دورانی حول محور X و Y در نظر گرفته شده و این گزینه معمولا نیازی به تیک خوردن ندارد مگر آنکه کاربر بخواهد تحلیل دینامیکی قائم انجام دهد.
گزینه Lump Lateral Mass at Story Levels: در صورت تیک خوردن این گزینه، جرم‌های بین تراز طبقات به نزدیک‌ترین تراز در بالا یا پایین منتقل می‌شوند.

 

منبع:@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: