روش های کاهش دریفت سازه

روش های کاهش دریفت سازه

اگر کنترل دریفت جوابگو نبود ۵ راهکار مهم که در اغلب موارد می‌توان به آنها دست یافت در زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- در صورتی که سازه نامنظم پیچشی باشد، سعی کنید سازه را منظم کنید. این کار با افزایش سختی لبه نرم و کاهش سختی لبه سخت و یا هر روش قابل قبولی، امکان پذیر است. در این حالت می‌توانید دریفت را در مرکز جرم بخوانید که این خود باعث بهبود مقادیر می‌شود.
۲- در سازه بتنی با افزایش مقاومت مشخصه، ضریب ارتجاعی زیاد شده و باعث افزایش سختی و در نهایت کاهش سختی خواهد شد.
۳- در سازه فولادی مراقب باشید که در صورت استفاده از روش مستقیم، مقادیر دریفت به سبب سختی کاهش یافته درست نبوده و بایستی ملاحظاتی را در نظر بگیرید. برای دیدن این ملاحظات لینک‌های زیر را ملاحظه نمایید:
۴- افزایش ابعاد تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی و افزایش تعداد مهاربندها در قاب‌های ساده فولادی و همچنین افزایش طول دیوارهای برشی در صورت وجود، باعث افزایش سختی و کاهش دریفت خواهد شد. در این حالت افزایش ابعاد تیر، باعث افزایش سختی بیشتری نسبت به افزایش مقطع ستون می‌شود که بایستی به اصل تیر ضعیف ستون قوی نیز توجه داشت.
۵- استفاده از دوره تناوب تحلیلی به جای دوره تناوب تجربی به عنوان راهکار دیگری در کاهش نیروی زلزله در کنترل دریفت است.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: