ضریب اضافه مقاومت برای سازه با دو سیستم مختلف در هر جهت

اگر به عنوان مثال ضریب اضافه مقاومت برای جهت xبرابر ٣ باشد و جهت yبرابر ٢ باشد برای کنترل ضریب اضافه مقاومت چه کار می توان انجام داد؟
در بخش تنظیمات آیین‌نامه‌ای، گزینه Design System Omega0 ضریب اضافه مقاومت سازه بوده که بسته به نوع سیستم لرزه‌بر مقادیر مختلفی دارد که از جدول ۳-۴ استاندارد ۲۸۰۰ تعیین می‌شود. برای وارد کردن ضریب اضافه مقاومت از مسیر Design menu > Steel Frame Design > View/Revise Preferences اقدام نموده و از گزینه Design System Omega0 مقدار ضریب امگاصفر را وارد کنید. بصورت پیش‌فرض برنامه از آن استفاده می‌کند مگر آنکه شما المانی را انتخاب کرده و از مسیر Design menu > Steel Frame Design > View/Revise Overwrites مقدار امگاصفر آن المان را تغییر دهید که برنامه مقدار امگاصفر جدید را تنها برای آن عضو اعمال می‌کند. اگر می‌خواهید ضریب اضافه مقاومت را برای یک جهت مثلا ۳ بدهید و ترکیب بار جهت دیگر را در ۲/۳ ضرب کنید، کار درستی انجام نداده‌اید به دو دلیل:
۱- اگر این ضریب ۲/۳ را به کل ترکیب بار اعمال کنید، کار کاملا اشتباهی بوده و اثر بارهای مرده و زنده را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۲- اگر این ضریب را تنها در نیروی زلزله ضرب کنید هم برنامه وقتی می‌خواهد ترکیب بار تشدید یافته را بصورت خودکار ایجاد کند، پشت نیروی زلزله، هر ضریبی که وجود داشته باشد را نادیده گرفته و نیروی زلزله را در ضریب اضافه مقاومت ضرب می‌کند. در واقع در این حالت، کاری انجام نداده‌اید.
یک راه حل می‌تواند ضریب عدد ۲/۳ در ضریب زلزله جهت دیگر باشد. البته این ضریب زلزله تنها باید در ترکیب بارهای تشدید یافته مورد استفاده قرار گیرد و در بقیه کنترل‌ها باید به حالت اولیه بازگردانده شود.
راه حل دیگر این که برای هر جهت ضریب اضافه مقاومت را تغییر دهید و تحلیل و طراحی را برای هر جهت انجام دهید. البته اگر نیاز به ساختن ترکیب بارهای ۱۰۰-۳۰ باشد، آنها را باید بصورت دستی ایجاد نموده و این ضریب اضافه مقاومت را بصورت دستی در آنها اعمال نمایید.

 

کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: