دانلود اکسل دفترچه محاسبات سازه

دانلود اکسل دفترچه محاسبات سازه

Structural calculation report xls [ Etabs-SAP.ir ]

به وسیله ی این فایل اکسل می توانید بسیار سریع ، دفترچه محاسبات سازه را آماده کنید. بدون این که موضوع یا بندی از آیین نامه ۲۸۰۰ فراموش شود.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: